ماشین استارتاپ ناب

ماشین استارتاپ ناب

ماشین استارتاپ ناب یا Lean Startup Machine کارگاهی سه روزه در زمینه ساخت یک کسب‌وکار موفق است. بیشتر شرکت‌های جدید شکست می‌خورند چراکه چیزی می‌سازند که کسی نمی‌خواهد. LSM یک فرآیند برای کشف اینکه چه محصولی در بازار موفق خواهد بود و کدام موفق نخواهد شد را به شرکت‌کنندگان می‌آموزد. LSM تجربه آموزشی ۴۸ ساعته و فراگیر است، کنفرانس نیست و هکاتون هم نیست. در سال ۲۰۱۵ حدود ۲۰۰ LSM سراسر جهان برگزار خواهد شد، از سیدنی تا سن‌فرانسیسکو، از برلین تا نیویورک

وبلاگ رویداد رویداد اول تهران رویداد دوم تهران رویداد اول شیراز

رویدادهای پیش رو

رویداد سوم تهران

تهران

به زودی ...

تبریز

تبریز

رای دهید

مشهد

مشهد

به زودی ...

رویدادهای پیشین

رویداد اول تهران

تهران

۲۴ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

رویداد دوم تهران

تهران

۱ تا ۳ بهمن ۱۳۹۳

رویداد اول شیراز

شیراز

۲ تا ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴

این وب‌سایت با مرورگرهای قدیمی سازگار نیست.

لطفا از مرورگرهای مدرن استفاده کنید.